Samita ASBL

Samita ASBL is nu een volwaardig lid van de BUB… en kreeg de eerste gelegenheid om gebruik te maken van zijn nieuwe stemrecht

Op 25 maart 2018, op de algemene vergadering van de BUB (Boeddhistische Unie België) in het Nalanda Instituut in Brussel, was de erkenning van Samita ASBL als een volledig geassocieerd lid van deze Belgische boeddhistische koepelorganisatie op de agenda. Danny Buysse en Anagarika Sabbamitta vertegenwoordigden Samita tijdens de vergadering.

De bijeenkomst vond plaats in een prachtige Tibetaanse tempel en werd gehouden in twee talen (Frans en Nederlands) met de hulp van een simultaantolk die fantastisch werk verrichtte.

Samita was een tijdelijk lid van de BUB zonder stemrecht voor meer dan een jaar, en nu hebben de huidige ledenorganisaties voor ons gestemd om een ​​volwaardig lid te worden. Dit was een geweldig moment voor Samita ASBL!

Ons lidmaatschap van de BUB zal ons helpen om bekender te worden in België. Ten eerste kennen de vertegenwoordigers van de andere boeddhistische organisaties die naar de vergaderingen komen ons persoonlijk, en we weten van de activiteiten van deze groepen. Er zijn gemeenschappelijke interesses met sommige van de groepen, en het is misschien mogelijk om krachten of middelen te delen bij bepaalde gelegenheden. En ook onze evenementen kunnen gemakkelijker worden verspreid onder boeddhisten en andere geïnteresseerden in België.  En in het geval dat de officiële erkenning van het Boeddhisme als een religie door de Belgische staat uiteindelijk realiteit zal worden, zal dit ook voordelen hebben voor Samita, zelfs in de vorm van een financiële ondersteuning.

Na Samita’s acceptatie als volledig lid was er nog een ander agendapunt waarover gestemd moest worden. Dit was toen de eerste gelegenheid voor Samita om deel te nemen aan het stemproces en we waren erg trots om te stemmen voor de BUB die een verklaring ondertekent met de naam ‘Conversietherapie heeft geen plaats in de moderne spirituele wereld’.


Conversietherapie hoort niet thuis in de moderne medische en spirituele wereld.

Deel A: Januari 2017 ‘Verklaring tegen conversietherapie’

1. We willen stellen dat de praktijk van conversietherapie geen plaats heeft in de moderne wereld. Het is onethisch en schadelijk en wordt niet door bewijsmateriaal ondersteund.

2. Conversietherapie is de therapie-term die ervan uitgaat dat bepaalde seksuele oriëntaties of genderidentiteiten inferieur zijn aan andere, en tracht ze op die basis te veranderen of te onderdrukken.

3. Seksuele oriëntaties en genderidentiteiten zijn geen psychische stoornissen, hoewel uitsluiting, stigmatisering en vooroordelen mentale gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken voor elke persoon die aan deze misstanden wordt blootgesteld.

4. Iedereen die toegang heeft tot therapeutische hulp moet dit kunnen doen zonder angst voor een oordeel of de dreiging onder druk gezet te worden om een ​​fundamenteel aspect van wie ze zijn te veranderen.

Deel B: Toevoegingen van september 2017 ‘Conversietherapie heeft geen plaats in de moderne spirituele wereld’

5. Als iemand die spirituele hulp zoekt therapie nodig heeft, moet hij worden doorverwezen zonder druk, goed geïnformeerd en alleen aan vertrouwelijke, veilige en goed opgeleide therapeuten.

6. Het pathologiseren door conversietherapie van bepaalde seksuele oriëntaties of geslachtsidentiteiten heeft geen medische rechtvaardiging en wordt daarom ook wel ‘een remedie voor een ziekte die niet bestaat’ genoemd. Medische diagnoses mogen nooit worden misbruikt om een ​​persoonlijk en / of religieus moreel oordeel te rechtvaardigen.

7. Conversietherapie vindt vaak plaats in een context van geweld, zoals vernederende en ontmenselijkende taal, haattaal of blootstelling aan fysiek geweld. Dergelijke vormen van geweld kunnen nooit worden gerechtvaardigd, of het nu in een medische of een spirituele context is of beide.

8. Betrokken zijn bij conversietherapie, direct of indirect, is een niet-naleving van een van de kernverantwoordelijkheden die medische en spirituele professionals gemeen hebben: de kwetsbaren beschermen en onze hulp zoeken. Ze moeten op veilige en vertrouwelijke manieren worden gesteund die hun identiteit en menselijke waardigheid respecteren.