Samita ASBL

Kunnen vrouwen een Boedha worden ?

Er zijn een paar passages in de Pali canon die het hebben over verschillende onvermogens van de vrouw. Deze omvatten o.a. het zijn van een perfect Verlichte Boeddha, die van het universeel draaiende wiel monarch, zijnde de koning der Goden (Sakka), de Koning van de Dood (Māra) of Brahma. Deze posities,  zegt men, kunnen alleen bereikt genomen door een man. Is dit wat de Boeddha ons leerde?

Bhikkhu Anālayo bespreekt deze kwestie in zijn artikel “The Bahudhātuka-sutta and its Parallels. On Women’s Inabilities”  (“De Bahudhātuka-Sutta en Parallels, over het onvermogen  der vrouwen”) door het vergelijken van deze Sutta van de Pali canon (MN 115) met zijn Madhyama-Āgama parallel (en andere parallellen).

En tot welke conclusie  komt hij?—“Kortom, omdat een toevallig verlies of een opzettelijke weglating van een expositie over het onvermogen van de vrouw in de Madhyama-Agama discours onwaarschijnlijk lijkt, zou de meest eenvoudige conclusie zijn dat het thema van het vrouwelijke onvermogen  een latere toevoeging is aan de tentoonstelling over onmogelijkheden in de verschillende versies van het discours over vele elementen. Zo is in dit opzicht getuigt de Madhyama-Agama versie heel waarschijnlijk over een vroeg stadium, wanneer het thema van wat vrouwen niet kunnen bereiken had nog geen  deel uitmaakte van het discours.”

Het is dus niet aannemelijk dat een vrouw niet de volledige verlichting bereiken  kan door slechts haar eigen kracht, zonder leraar. Dit is geen gemakkelijke taak, maar het is niet afhankelijk van het geslacht. Een  vrouw kan ook een groot leraar worden, of beter gezegd ook de grootste der leerkrachten worden, net als “onze” Buddha!

Lees Bhikkhu Anālayo het artikel hier: https://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/pdf/5-personen/analayo/bahudhatuka.pdf